• Meddelande från Södrastations garagesamfällighet
  Till hyresgäster i Södrastationsgaragens samfällighetsförenings garage A, B, C, D, E, F, G och H1/H2 Nedanstående datum i juni 2023 kommer maskintvätt av golvytor att ske i garagen (åtkomliga golvytor) kl.08.00 – 17.00. För att vi ska kunna genomföra städningen är det nödvändigt att ni flyttar ert fordon från er p-plats, tack!  Fordon som inte flyttats…
 • Handlingar inför ordinarie föreningsstämma 2023
  Kallelse ordinarie föreningsstämma 2023 Arsredovisning-2022 Stadgar
 • Problem med våra nya portar
  Som alla vet har vi nyligen installerat nya portar i vår förening. Tyvärr har vi haft en hel del problem med att portarna inte stänger och låses som de ska. Enligt leverantören beror felet delvis på undertryck i våra trapphus, medan föreningen menar att den produkt som levererats inte motsvarar vår beställning. Samtal med leverantören…
 • Utrymning av parkeringsplatser
  Det ska utföras materialprovning på betongen i garagets bjälklag. Detta medför dessvärre att bilar tillfälligt måste utrymmas från garaget. Parkeringsplatser ska vara utrymda mellan kl. 08:30 och 16:00 enligt följande schema. B-garaget Lehusens gränd 1 2023-05-09 F-garaget Fatburs Kvarngata 28 2023-05-09 D-garaget Swedenborgsgatan 42 2023-05-16 E-garaget Carl Alberts gränd 1 2023-05-16 C-garaget Timmermansgränd 2 2023-05-23…
 • Vattenskador
  Så här undviker du vattenskador: Vattenskador – råd och tips